Telefonska številka: +386 41 428 112
e-pošta: franc.fuks@gmail.com

Izdelava temeljne plošče – Arzenšek